Markus Jakubek, Martin Enzendorfer, Rainer Fiala, Klemens Trieb

Department of Orthopaedics and Traumatology, Klinikum Wels-Grieskirchen, Austria

Keywords: Artrodez; interfalangeal; intramedüller; nitinol; X-Fuse®.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada distal interfalangeal ve başparmak eklemlerinin artrodezinde nitinol (X-Fuse®) implant, kemik füzyonu ve klinik etkinlik açısından değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Bu prospektif çalışmaya 41 ekleminde nitinol (X-Fuse®) implant olan 24 ardışık hasta (7 erkek, 17 kadın; ort. yaş 56,8 yıl; dağılım 27-79 yıl) dahil edildi. Tüm hastalar ameliyat sonrası en az 14 ay (ort. 28±6 ay) füzyon, komplikasyonlar ve sonuçlar açısından klinik ve radyografik olarak takip edildi. Röntgen filmleri, Kol, Omuz ve El Sorunları ve görsel analog ölçeği skorları ameliyat öncesinde ve ameliyat sonrası beşinci hafta, üçüncü ay, birinci yıl ve sonraki vizitlerde kaydedildi.
Bulgular: Kol, Omuz ve El Sorunları skoru ameliyat öncesi 37,7 puandan ameliyat sonrası birinci yılda 14,5 puana anlamlı şekilde iyileşti. Görsel analog ölçeği skoru ameliyat öncesi 5,5 puandan ameliyat sonrası birinci yılda 0,85 puana anlamlı şekilde iyileşti. Sadece iki eklemde (%5) füzyon gerçekleşmedi; yeniden ameliyatı takiben füzyon oldu. Derin enfeksiyon, ameliyat sırası kırık, yara iyileşmesi sorunları veya bölgesel distrofi gibi diğer ciddi komplikasyonlar gözlemlenmedi.
Sonuç: X-Fuse® implant parmak eklemi artrodezinde güvenilir bir alternatif yöntem olabilir.