Murat Yeşil, Özal Özcan, Ömer Ali Kaya, Sadık Emre Erginoğlu

Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey

Keywords: Atipik; kırık; humerus; sinir; palsi; radial.

Abstract

Genel görüş olarak, radial sinir felci bulunan kapalı humerus şaft kırıklarında çoğunlukla konservatif tedavi önerilmektedir, ancak kimi yazarlar özellikle spiral humerus kırığı ile birlikte radial sinir felci bulunması durumunda erken cerrahi eksplorasyonun gerektiğini savunmaktadır. Bu yazıda humerus cisminin proksimal-orta üçte bir kırığı sonrası bir radial sinir felci olgusu sunuldu. Sinir cerrahi olarak eksplore edildiğinde, kırık sahasında kemik fragmanın keskin ucunun sinire penetre olduğu ve adeta “düğme iliği” yaralanması şeklinde siniri iki bant şeklinde ayırdığı görüldü. Radial sinirin bu tür bir atipik yaralanmasının konservatif izlem ile yüksek olasılıkla iyileşmeyeceği; hatta sinirin kırık hattındaki olası bir oynamada fragman tarafından ya da iyileşme sırasında kallus dokusu tarafından çevrelenerek daha kötü hasarlanabileceği düşünülmektedir. Bu olgu sunumunda radial sinirin bu ve benzeri atipik yaralanmaları konusunda ortopedistler arasında bir farkındalık yaratılması amaçlandı.