Feridun Çilli, Özcan Pehlivan, Kenan Keklikçi, Mahir Mahiroğulları, Mesih Kuşkucu

Keywords: Ergenlik; düztabanlık; yaygınlık.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada sağlıklı Türk erkek ergenlerde düztabanlık yaygınlığı araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Çalışma 2006 yılının Temmuz ayında İstanbul’da bir lisede 3169 erkek ergen öğrenci ile gerçekleştirildi, katılımcılar arasından toplam 22 düztaban olgusu saptandı. Bu yaş grubundaki erkek ergenlerde saptanan düztabanlık yaygınlığı istatistiksel olarak incelendi. Aynı zamanda düztabanlığın boy ve vücut ağırlıkları ile olan ilişkisi değerlendirildi.
Bulgular: Düztabanlık yaygınlığı %0.69 olarak saptandı. Düztabanlık ile boy veya vücut ağırlığı arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı.
Sonuç: Sert ve dirençli düztabanlık önemli yakınmalara yol açabilmektedir. Bu nedenle semptomatik ergenler değerlendirilirken düztabanlık ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.