Özgür Çelik1, Yaşar Salcı2, Metin Manisalı3, Feza Korkusuz

Keywords: Dansitometri; kalça kırığı; osteoporoz; risk faktörü.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, alt ekstremite pozisyonundaki değişikliklerin, çift enerjili X-ışını soğurma cihazı ile yapılan, kalça kemiği mineral yoğunluğu ölçüm sonuçlarına etkisi karşılaştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya, sağlıklı 69 üniversite öğrencisi (30 erkek, 39 bayan; ort. yaş 21.9±1.6; dağılım 20-25 yıl) katıldı. Katılımcılar erkek ve bayan grubu olarak iki grupta incelendi. Kemik mineral yoğunluğu ölçümleri sırasında özel olarak üretilen bir pozisyon cihazı kullanıldı. Ölçümler, 30° dış, 15° dış, doğal 0°, 15° iç ve 30° iç dönme pozisyonlarında yapıldı. Ölçümler şaft, wards ve trokanter bölgeleri sonuçlarına göre değerlendirildi. Şaft, wards, trokanter pozisyonları ve toplam değerler arasındaki farklar tekrarlanan varyans analizi ölçüm yöntemiyle karşılaştırıldı.
Bulgular: Dışa rotasyonun, çift enerjili X-ışını soğurma cihazı ile ölçülen kemik yoğunluğunu her iki grupta da anlamlı olarak artırdığı görüldü. Her iki grupta da en düşük kemik mineral yoğunluğu değeri 30° içe dönük pozisyonda bulundu. Doğal pozisyon 0° ile 15° ve 30° içe dönük pozisyonları arasında küçük farklılıklar bulundu fakat bu farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı.
Sonuç: Bulgularımız, sağlıklı yetişkin erkek ve bayanlarda çift enerjili X-ışını soğurma cihazı ile yapılan kemik yoğunluğu ölçümleri sırasındaki uyluk başı pozisyonunun ölçüm sonuçlarını etkilediğini gösterdi.