Aydıner Kalacı, Cenk Özkan, Ahmet Nedim Yanat, Tayfun Öney, Gökhan Sever, Yunus Doğramacı

Keywords: Anahtar sözcükler: Erişkin; kubitus varus; deformite; lateral kapalı kama osteotomi; suprakondiler kırık.

Abstract

Amaç: Erişkin kubitus varus deformitesi için uygulanan transvers osteotominin stabilizasyonunda Kirschner teli (K-teli) ya da Y plakla tespit edilen iki farklı yöntemin sonuçları gözden geçirildi.
Hastalar ve yöntemler: On altı asker hasta askeri hastanede distal humerusta kubitus varus deformitesi için lateral kapalı kama osteotomisi ile tedavi edildi. Osteotomi için iki farklı tespit yöntemi kullanıldı. İlk beş hastada osteotomiler K-telleri kullanılarak tespit edildi. Bu beş hastada düzelme kaybı ve tellerin gevşeme sorunuyla karşılaşıldığından, diğer hastalarda tespit için Y plakları uygulandı.
Bulgular: Kirschner teli grubunda üç ve Y plakla tespit uygulanan grupta bir hastada kötü sonuç alındı. Lateral kapalı kama osteotomisi teknik olarak kolaydır ve üç planlı deformite düzeltmeye izin verir. Hastalarımızda eşlik eden ulnar sinirin yer değiştirmesi ve triseps tendon atlaması osteotomiyle kendiliğinden düzeldi.
Sonuç: Y plaklar, rijit tespit sağlamakla birlikte erken aktif harekete izin verir ve tespit kaybı veya implant yetmezliği gibi olası ilişkili komplikasyonları önler.