Ali Utkan, Kemalettin Gülbahçe, Asım Cılız, Mehmet Ali Tümöz

Keywords: Anahtar sözcükler: Miliyer tüberküloz; sakroiliyak eklem; tüberküloz sakroileit.

Abstract

Miliyer tüberküloz, bol miktarda tüberküloz basilinin kan yoluyla yayılması sonucu oluşan klinik bir tablodur. Bu yazıda miliyer tüberkülozu olduğu halde sakroiliyak ekleme yönelik yakınmalara odaklanıldığı için tanısı ve tedavisi geciken bir olgu sunuldu. Yirmi sekiz yaşında erkek hasta sol sakroiliyak ekleminde yaklaşık beş aydır süregelen travmatik olmayan ağrı yakınması ile başvurdu. Gerçekleştirilen incelemelerle hastaya kesin tanı konulamadığından sakroiliyak ekleme açık biyopsi yapılması planlandı. Ameliyata hazırlık için rutin çekilen akciğer grafisinde iki taraflı, yaygın, 1-2 mm çapta opasiteler tespit edilerek miliyer tüberküloz tanısı kondu. Miliyer tüberküloz birçok sistemi tutabilen ve mikrobiyolojik tanısı güç olduğundan ampirik tedavinin sıkça seçildiği bir tüberküloz formudur. Sakroiliyak eklem enfeksiyonları sık görülmediğinden tanısı genellikle gecikmektedir. Kemik eklem tüberkülozu, nadir görülmesi, kliniğinin geniş çeşitlilik göstermesi, muayene eden doktorun şüphelenmemesi ve tanı koydurucu radyografik bulguların nadir olmasından dolayı zor tanınmaktadır. Bu olgu sunumunda, erken tanı ve tedavi için sakroiliyak eklemin tüberküloz enfeksiyon olasılığının da göz önünde tutulmasının önemi vurgulandı.